Ochrana osobných údajov

UPOZORNENIE: Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára v tomto e-shope potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

UPOZORNENIE: Tento web používa súbory cookies. Prechádzaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

 

Kto je správcom vašich údajov?

Prevádzkovateľom eshopu www.vfstyle.sk je spoločnosť VFstyle s.r.o. so sídlom Křenovice, 68352, Jiráskova 339, IČO: 10972111, DIČ: CZ10972111. Registrovaná pod spisovnú značkou C 123907 - Krajský súd v Brne. Spoločnosť VFstyle s.r.o. je správcom osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR) a spracováva ich podľa nižšie uvedených podmienok.

Aké Vaše údaje spracovávame?

Spracovávame iba nevyhnutne potrebné osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb eshopu www.vfstyle.sk. Registrace používateľa, objednanie a doprava tovaru, dotaz na tovar, newsletter aj. Jedná sa tak najčastejšie o:

 • meno a priezvisko
 • fakturačná a doručovacia adresa
 • telefónne číslo
 • email

Ďalej ide o technické údaje, ktoré získame tým, že používate web www.vfstyle.sk. Jedná sa najčastejšie o IP adresu, súbory cookies, prípadne iný online identifikátor.

Prečo osobné údaje spracovávame?

Snažíme sa optimalizovať naše služby a dodávať Vám iba tie produkty o ktoré máte naozaj záujem a nezaťažovať Vás zbytočne produkty, ktoré nehľadáte. Naozaj nám záleží na kvalite služby, produktov a relevantné reklamy a preto sú nevyhnutné tieto údaje.

Odhlásenie prijímanie obchodných reklám je možné priamo v newsletteru alebo na emailu info@vfstyle.sk

Kto má prístup k Vašim údajom?

Vaše údaje sú úplne v bezpečí. Starostlivo vyberáme svojich partnerov, ktorým dáta zverujeme, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom alebo ich inému zneužitiu. Ochrana Vašich dát je absolútnou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje k žiadnym účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Tretie strany, ktoré môžu mať prístup:

 • Shoptet s.r.o. - poskytovateľ softvérového eshopového riešení pre www.vfstyle.sk
 • Smartsupp.com s.r.o. - poskytovateľ softvérového riešenia pre live chat

A ďalej firmy, ktoré

 • sa starajú o doručenie objednaného tovaru (napr. Slovenská pošta, DPD, Zásilkovňa - meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • sa starajú o analýzy návštevnosti e-shopu (napr. Google Analytics - technické údaje)
 • prevádzkujú reklamné systémy pre cielenú reklamu (napr. Google AdWords, Zoznam Sklik, Facebook - technické údaje, glam - technické údaje, Webkomplet - e-mailová adresa)
 • vykonávajú prieskum spokojnosti s nákupom (Heuréka - e-mailová adresa)

spracovávajú naše účtovníctvo
Za určitých podmienok máme potom povinnosť niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOÚ, Colná správa atď.) a ďalším verejným orgánom.

Ako dlho Vaše údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami, tzn. po dobu 3 rokov od Vašej poslednej objednávky, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.

Čo sú to súbory cookies aké druhy používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívenej webovej stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúži na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívam pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Súbory cookies napr. Umožňujú rozpoznať ako existujúceho používateľa (napr. Pri prihlasovaní do jeho emailovému účte, pri autorizácii platby atď.) Alebo prispôsobiť danú službu užívateľským preferenciám (televízne programy, počasie, horoskopy). Súbory cookie tiež používam na zobrazovanie tzv. Behaviorálne cielené on-line inzercie, tzn. na zobrazovanie iba takejto reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho, aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti nášho e-shopu či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Konkrétne používame tieto cookies:

Nevyhnutné cookies

Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáhá nám s načítáním fontov
NOCHACHE Pomáha s rýchlosťou načítanie webu
PHPSESSID Slúži na identifikáciu prihlásenie
previousURL Ukladá predchádzajúcu navštívenú stránku
referal Pomáha s identifikáciu predchádzajúceho zdroja návstev
mccid a mceid Interné informácie pre zaistenie správneho chodu stránok
SRV_id Interné informácie pre zaistenie vysokej dostupnosti
CookiesOK Súhlas s použitím cookies


Analytické cookies

Cookies (služba) Účel  
Google Analytics Pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu Podmienky služby Google Analytics
Google Optimize Používáme ho k vyhodnocovaním úspešnosti a zlepšovanie webu Podmienky služby Google Optimize


Marketingové cookies

Cookies (účel) Účel  
Google Adwords Používame Adwords na zacielenie reklamy Podmienky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používame Sklik na zacielenie reklamy Podmienky služby Sklik
Facebook audience Používame Facebook na zacielenie reklamy Podmienky služby Facebook
SmartSupp
Softwarové řešení pro chat a Smartlook nahrávky
Podmienky služby SmartSupp
Glami Používame Glami na zacielenie reklamy Podmienky služby Glami

 

Aké máte práva na spracovanie osobných údajov?

Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä...
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2021. Ako správcu sme oprávnení tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašleme novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytol / a.